Năm 1930
Tập đoàn Shinko
do ông Minojiro Morikawa thành lập Được thành lập như một nhà bán buôn đồ da nhung với tên gọi Morikawa Mi Shoten

1943
Yoshimoto Ishin đổi tên thành Morikawa Leather Co., Ltd. và thành công với công việc kinh doanh

Năm 1953
Được đổi tên thành Công ty TNHH Da tôn giáo Sukeji Ikeda trở thành chủ tịch thứ ba và
bắt đầu bán hàng với sự ra đời của da vinyl sau khi chiến tranh kết thúc.

Năm 1955
Vào khoảng thời gian này, các chi nhánh và văn phòng kinh doanh đã được mở ở mỗi tỉnh trên toàn quốc (sau đó được tách ra để thành lập Tập đoàn Shinko).

Năm 1956
Khai trương văn phòng chi nhánh Tokyo

1965
Bộ phận nội vụ tách

Năm 1966
Thành lập Công ty TNHH Shinko Nagoya

Năm 1967
Thành lập Công ty TNHH Dệt Tokyo Faith hiện tại Công ty TNHH Tokyo Shinkol.

Năm 1968
Thành lập Công ty TNHH Tokyo Shinko Leather Thành lập
Công ty TNHH TM Hokuriku Faith 1984 Đổi thành Công ty TNHH Shinkol.

1969
Công ty TNHH Shinko Trụ sở chính thành lập Trụ sở Shinkoru Hiện tại Công ty TNHH
Kyushu Faith Leather thành lập Công ty TNHH Shinko Kyushu Hiện tại, Công ty TNHH
Shikoku Faith Leather thành lập Công ty TNHH Shinkoru hiện tại.

1970
Công ty TNHH Nội thất Faith Được thành lập Công ty TNHH Shinkol Hiện tại (Mới)

Năm 1972
Công ty TNHH Sincol Wall được tách ra thành Công ty mua bán chung của một tập đoàn độc lập,
sau đó sáp nhập với Nội thất Sincol Công ty đồng mua của

Công ty TNHH Nội thất Sincol  .


1975
Quyết định về thương hiệu SINCOL Thiết lập biểu tượng công ty hiện tại
Tên công ty cũng được thay đổi từ niềm tin thành Shinko

Sincol Leather Co., Ltd. Thành lập Group đồng mua Công ty
hiện tại Sincol Material Co., Ltd.


2002
Thành lập Công ty TNHH Tiếp vận Shinkol

2009
Khai trương Trung tâm Logistics Kanto tại Tsukuba

2019
Trụ sở chính Shinkoru Shinkoru Interior Co, Ltd
Shinkoru Material Co, Ltd Shinkoru Logistics Co , Ltd 4 công ty cốt lõi

Công ty TNHH Tokyo Shinkoru, Công ty TNHH Tokyo Shinko Leather (Mới) Shinkoru Co., Ltd.
(Osaka) Công ty TNHH Shinko (Nagoya) Công ty TNHH Shinko (Hokuriku) Công ty TNHH Shinkoru
(Shikoku)  Công ty TNHH Shinkoru Shinko Kyushu Thành lập một nhóm tám công ty bán hàng